Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Majavatie 7:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 8.12.2024 2:00.

Asunto Oy Majavatie 7 osoitteessa Majavatie 7, 00800 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023- 014621 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 4.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 4.1.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut