Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Puustellinaukion tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 28.8.2024 13:45.

Asunto Oy Puustellinaukio osoitteessa Luutnantintie 10, 00410 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-010534 T 11 02 04 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 26.9.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 26.9.2023 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 28.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut