Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Rapakivenkuja 3-4-5:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 22.3.2025 2:00.

Asunto-Oy Rapakivenkuja 3-4-5 osoitteissa Rapakivenkuja 3, Rapakivenkuja 4, Rapakivenkuja 5, 00710 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024- 003870 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 18.4.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 18.4.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.3.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut