Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 8.4.2025 0:00.

Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7 osoitteissa Klaavuntie 5 ja Klaavuntie 7, 00910 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-003865 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 6.5.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 6.5.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.4.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut