Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Tuulimäenrinteen tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 15.5.2025 14:00.

Asunto Oy Tuulimäenrinne osoitteissa Eskolantie 9 ja Myrttitie 14, 00720 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-005645 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistoparveketerasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 13.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 13.6.2024 mennessä.   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen  seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut