Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Vanha Viertotie 12:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 21.12.2024 2:00.

Asunto Oy Vanha Viertotie 12 osoitteessa Vanha Viertotie 12, 00350 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-015033 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 18.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 18.1.2024 mennessä. 

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut