Ilmoitus kuulemisesta Helsingin Asumisoikeus Oy:n Svanströminkuja 1a:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 8.5.2025 0:00.

Helsingin Asumisoikeus Oy osoitteessa Svanströminkuja 1a, 00870 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-006050 T 11 02 04) yhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 5.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 5.6.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut