Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Hirsipadontie 2, 4, 6, 8 ja Kisällinkuja 1:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 23.10.2024 14:45.

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteissa Hirsipadontie 2, 4, 6, 8 ja Kisällinkuja 1, 00640 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-008373 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille, asuinhuoneistojen sisätiloille, asuinhuoneistojen terasseille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 21.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 21.11.2023 mennessä.     

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 23.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut