Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Kivalterintie 16a:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 9.11.2024 3:00.

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteessa Kivalterintie 16a, 00620 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-010041 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille, huoneistoterasseille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.12.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut