Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Lapinlahdenkatu 27:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 16.8.2024 1:00.

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteessa Lapinlahdenkatu 27, 00180 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-008243 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 13.9.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 13.9.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 16.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut