Ilmoitus kuulemisesta KOy Järvenpään Pajalan Myllyn tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 26.3.2025 2:00.

KOy Järvenpään Pajalan Mylly osoitteessa Isosaarentie 2, 00580 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-003241 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille, mukaan lukien ranskalaiset parvekkeet. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 22.4.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 22.4.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 26.3.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut