Ilmoitus lunastuslupahakemuksesta, Fingrid Oyj

Julkaisu poistuu verkosta 23.8.2024 9:00.

Fingrid Oyj on pyytänyt 21.2.2023 saapuneella hakemuksella Maanmittauslaitosta myöntämään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) eli lunastuslain mukaisen lunastusluvan koskien pysyvien käyttöoikeuksien lunastamista 400 kV maakaapelin rakentamiseksi välillä Viikinmäki (Helsinki)–Länsisalmi (Vantaa), Helsingin ja Vantaan kaupungeissa. Hakemus koskee myös lunastuslain mukaisen ennakkohaltuunottoluvan saamista maakaapelin rakentamista varten.

Maanmittauslaitos varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen lunastuslupahakemuksesta. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa viimeistään 29.9.2023 Maanmittauslaitoksen kirjaamoon, sähköpostitse osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postitse osoitteella Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Yhteydenotoissa on mainittava asiatunnus MML 20030/03 04/2023. Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen, niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115 tai verkkosivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mml-2003003-042023&nbsp(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun);

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (11.8.2023).

Rasmus Tunis

Maanmittauslaitos