Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen aloituskuulutuksesta: Turunväylän (Vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, tiesuunnitelma, Helsinki

Julkaisu poistuu verkosta 10.4.2025 0:15.

Helsinki, sovittuaan asiasta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Helsinki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)

Kuulutus julkaistaan 10.4.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/a6ss/aloituskuulutus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuulutus on nähtävillä 10.4.2024 - 10.5.2024 välisen ajan

Lisätietoja antavat

Maria Ruuska (Helsinki),
puh. 0405039083, maria.ruuska(at)hel.fi

Sami Mankonen (Uudenmaan ELY-keskus),
puh. 0295021309, sami.mankonen(at)ely-keskus.fi