Länsisataman alueen katujen ja puistojen suunnitelmaluonnoksia esillä 13.–26.3.2024

Julkaisu poistuu verkosta 13.3.2025 0:15.

Helsingin kaupunki laatii Länsisataman kaupunginosassa, Jätkäsaaren osa-alueella sijaitsevien katujen ja puistojen katu- ja puistosuunnitelmia. Suunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille torstaina 21.3 klo 17–19 Jätkäsaaren kirjastossa, Tyynenmerenkatu 1. 

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 13.–26.3.2024 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Neuvontaa suunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta numerosta 09 310 22111, ma–to klo 8.30–16 ja pe 12–15 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma 12–15, ti–ke 8.30–12.00 ja to–pe 12–15.

Katujen ja puistojen suunnittelu perustuu vireillä oleviin asemakaavoihin ja osin voimassa oleviin asemakaavoihin. Tehtävillä muutoksilla mahdollistetaan vireillä olevan asemakaavan ja voimassa olevan asemakaavan kortteleiden rakentaminen ja yleisten ranta-alueiden rakentaminen. 

Kaikkia suunnitelmia koskevat aineistolinkit:

Valtamerilaituri:

Ahdinranta:

Ahdinrannan uimaranta-alue:

Valtamerilaiturin ulkoliikunta-alue:

Ennen suunnitelmaehdotusten hyväksymistä se asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön sivulle osoitteeseen https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Nähtävilläolovaihe ajoittuu alueen vireillä olevan asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen ja on arviolta vuoden 2024 alkusyksystä, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa niihin muistutus. Katu- ja puistosuunnitelmien nähtävillä olosta tiedotetaan myöhemmin kirjeellä katuihin ja puistoihin rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille (osallisia). 

Tavoitteena on, että katu- ja puistosuunnitelmat hyväksyttäisiin loppuvuodesta 2024. Rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan 2028, esirakentaminen on tavoitteena käynnistää jo vuoden 2024 aikana. Rakentamisaikataulu on riippuvainen alueen asemakaavoituksen ja viereisten korttelien rakentamisaikatauluista. Toivomme palautetta nyt esillä olevista suunnitelmaluonnoksista 26.3.2024 mennessä.

Katu- ja puistosuunnitelmien päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta: 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätökset: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunta 

Maankäyttöjohtajan päätökset: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/maankayttojohtaja-maankaytto-ja-kaupunkirakenne-palvelukokonaisuus 

Lisätiedot ja palautteet: 

Katariina Verkamo, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 20706, katariina.verkamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (kadut)

Mauri Myyrä, Ramboll, puh. 040 4869378, mauri.myyra@ramboll.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (kadut)

Petra Rantalainen Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 39795, petra.rantalainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (puistot)

Lauri Axellson, Ramboll, puh. 050 589 7915, lauri.axelsson@ramboll.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (puistot)