Meilahti: ajoyhteyden nimeäminen

Julkaisu poistuu verkosta 30.8.2024 0:00.

Meilahden kaupunginosassa on vireillä Meilahdenpuiston alueella sijaitsevan ajoyhteyden nimeäminen. Ajoyhteyden nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen osoitetarpeen takia. Aloite nimeämiseen on tullut kaupunkimittauksesta.

Nimistötoimikunta on 13.12.2023 esittänyt ajoyhteydelle nimeä Heikinniemenpolku – Hindersnässtigen. Tarkemmat perustelut ilmenevät nimistötoimikunnan lausunnosta, liite 3.

Kirjallisia mielipiteitä nimestä ja nimeämisestä voi jättää torstaihin 29.2.2024 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. 

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

osoitesuunnittelija Reija Karhunen, puhelin 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimeämiskartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan esitys