Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Myllymatkantien koira-aitauksen uudistuksen ja alueelle rakennettavan uuden ulkoilureitin suunnitelmaluonnos esillä 13.–26.9.2023

Julkaisu poistuu verkosta 13.9.2024 0:15.

Helsingin kaupunki on aloittanut Myllymatkantien koira-aitauksen uudistusten, ja alueelle rakennettavan uuden ulkoilureitin suunnittelun. Puistosuunnitelmaluonnos on esillä 13.–26.9.2023. Kaikille avoin maastokävely järjestetään maanantaina 18.9. klo 17.00–18.30 paikan päällä. Tervetuloa!

2027_Myllymatkantie_PS-luonnos_230609_Myllymatkantien_koirapuiston_uudistukset_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Myllypurossa Myllymatkantien ja Myllypurontien välisen viheralueen rajat ovat asemakaavamuutosten myötä hieman muuttuneet, minkä takia nykyinen koira-aitaus sijaitsee osittain puistoalueen ulkopuolella. Pienten koirien aitaus tullaan tulevaisuudessa rakentuvien talojen takia poistamaan. Suunnitelmana on, että isojen koirien aitausta laajennetaan ja peruskorjataan. Aitaus on jatkossa tarkoitettu kaikille koirille eikä uutta erillistä pienten koirien aitausta rakenneta. Tämä ratkaisu perustuu muun muassa alueen luonnonarvojen säilyttämiseen, liian pienten aitausten rakentamisen välttämiseen sekä monipuolisen koira-aitausten tarjonnan varmistamiseen.

Lisärakentaminen lähialueella on johtanut alueen viheralueiden käyttäjien kasvuun. On tarvetta uudelle ulkoilureitille, joka yhdistäisi Myllypurontien toisella puolella olevat ulkoilureitit Myllynsiiven puistokaistan ulkoilureitille. Suunnitelmana on uuden ulkoilureitin rakentaminen puistometsän avokallion pohjoista reunaa pitkin. Reittisuunnittelun tavoitteena on ollut olemassa olevien puiden säilyttäminen, reitin esteettömyys sekä reitin sovittaminen ympäristöön. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueella liikkuvien palveluita kestävällä tavalla, ja samalla hillitä viheralueen kulumista. Kaupungin tavoitteena on, että toteutussuunnitelmat valmistuvat vuodenvaihteessa 2023–2024.

Maastokävelyllä kerätään asukkaiden palautetta puiston suunnitelmaluonnoksista. Olemme ulkona säästä riippumatta. Kävelyn aluksi kuullaan lyhyt taustoitus puiston uudistuksen lähtökohdista ja suunnitelmaluonnoksista. Tämän jälkeen osallistujat voivat esittää toiveita, jutella, kysellä ja ideoida vapaamuotoisesti. Maastokävelylle lähdetään nykyisen isojen koirien aitauksen edustalta 18.9. klo 17.00.

Puistosuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 13.–26.9.2023 Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Mahdollinen palaute tulisi antaa 26.9.2023 mennessä mieluiten maastokävelyn aikana tai sähköpostilla.

Lisätiedot ja palautteet

Belinda Barbato, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, p. 09 310 26093, belinda.barbato@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Linnea Westerlund, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, linnea.westerlund@nakyma.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)