Puotilan ostarin katujen katusuunnitelmaluonnoksia esillä 1.−14.11.2023

Julkaisu poistuu verkosta 1.11.2024 0:15.

Helsingin kaupunki laatii Vartiokylän kaupunginosassa, Puotilan ostoskeskuksen ympäristössä sijaitsevien katujen katusuunnitelmia.

32052_1_LUONNOS_01092023_Klaavuntie.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

32052_Katusuunnitelmaselostus_Klaavuntie.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

32051_1_LUONNOS_01092023_Rusthollarintie.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

32051_2_KOOSTE_LUONNOS_01092023_Rusthollarintie.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

32051_Katusuunnitelmaselostus_Rusthollarintie.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

32053_1_LUONNOS_01092023_Rättärinpolku.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

32053_Katusuunnitelmaselostus_Rättärinpolku.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 1.−14.11.2023 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Henkilökohtaista neuvontaa katusuunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 09 31022111 ma–to klo 8.30–16.00, pe 12–15 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma 12–15 ti-ke 8.30−12 ja to–pe 12–15. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston-asiakaspalvelu

Katujen suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Suunniteltavat katuosuudet ovat Rusthollarintie välillä Puotilan leikkiniitty-Puotilan korttelipuisto, Klaavuntie välillä Rusthollarintie-Rättärinpolku sekä Rättärinpolku. Katujen liikenneturvallisuutta parannetaan mm. toteuttamalla Rusthollarintien ja Klaavuntien liittymäalue korotettuna.

Ennen katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymistä se asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön verkkosivulle osoitteeseen https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Nähtävilläolovaihe ajoittuu vuoden 2023 loppupuolelle, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa niihin muistutus.

Katusuunnitelmien nähtävillä olosta tiedotetaan myöhemmin kirjeellä kyseisiin katuihin rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille (osallisia).

Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin alkuvuodesta 2024 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan vuonna 2025.Toivomme palautetta nyt esillä olevista katusuunnitelmaluonnoksista 14.11.2023 mennessä.

Lisätiedot ja palautteet

Projektipäällikkö Pauliina Sundberg, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Puh. 09 310 38998, pauliina.sundberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Antti Kosonen, Destia Oy, puh. 0400 374 128, antti.kosonen@destia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)