Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Rakennusjärjestyksen hyväksyminen ja voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on 24.5.2023 § 112 hyväksynyt muutoksia Helsingin kaupungin rakennusjärjestykseen ja määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 202 §:n nojalla rakennusjärjestyksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennusjärjestyksen voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään loppuun soveltaen rakennusjärjestyksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Rakennusjärjestys tulee voimaan 7.6.2023.

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys

 

Helsingissä 7.6.2023