Hyppää pääsisältöön

Rakennusjärjestyksen hyväksyminen ja voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on 24.5.2023 § 112 hyväksynyt muutoksia Helsingin kaupungin rakennusjärjestykseen ja määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 202 §:n nojalla rakennusjärjestyksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Rakennusjärjestyksen voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään loppuun soveltaen rakennusjärjestyksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Rakennusjärjestys tulee voimaan 7.6.2023.

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys

 

Helsingissä 7.6.2023