Sörnäistenkatu, katuaukio, katusuunnitelmaehdotus nähtävillä 8.–21.11.2023

Julkaisu poistuu verkosta 8.11.2024 0:15.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut seuraavan katusuunnitelmaehdotuksen:

Hermanni:

Sörnäistenkatu, katuaukio, 32029/1 (HEL 2023-012195)

Katusuunnitelmaehdotus_32029_1_Sörnäistenkadun_katuaukio_Sörnäistenkatu,_katuaukio.pdf (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Katusuunnitelmaselostus_32029_1_Sörnäistenkadun_katuaukio_Sörnäistenkatu,_katuaukio.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ilmoitus_nähtävilläolosta_Sörnäistenkatu_katuaukio_2023-10-19_Sörnäistenkatu,_katuaukio.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ilmoitus_nähtävilläolosta_Sörnäistenkadun_katuaukio_SV_2023-10-19_Sörnäistenkatu,_katuaukio.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaehdotus on sähköisesti nähtävillä 8.–21.11.2023 verkkosivuillamme www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.

Lisäksi suunnitelmaan voi tarvittaessa tutustua sähköisesti kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Työpajankatu 8), joka on avoinna ma 12−15, ti–ke 8.30–12 ja to–pe 12–15.

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 09 310 22111 ma–to klo 8.30–16.00, pe 12–15. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkiympariston- asiakaspalvelu.

Suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Muistutus tulee tehdä 21.11.2023 klo 15.00 mennessä kirjeitse tai sähköpostitse:

Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13) helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä. Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilla https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunta

Lisätietoja antaa Tuomas Lautaniemi, p. 09 310 39463, etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)