Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 02.06.2023 nro 733/2023, Helsingin kaupungin ympäristöseuranta ja valvonta

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta kuulutuksesta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 197 § 2 momentin mukaisen kuulutuksen, joka on nähtävänä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kuulutus                         Vaasan hallinto-oikeus 801/03.04.04.04.19/2022                      

Asia                                  Vaasan hallinto-oikeuden päätös 02.06.2023 nro 733/2023, valitus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,                                                  meluilmoitus, Helsinki                                        

Asianosaiset                  Castrén Engine Oy, yksityinen henkilö

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa    

                                           2.6.2023 - 10.07.2023

Ilmoitettu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.