Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 14.2.2023 nro 29/2023, ESAVI

 

Ilmoitus vesilain mukaisesta kuulutuksesta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut vesilain (527/2014) 15 luvun 3 §:n mukaisen kuulutuksen, joka on nähtävänä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kuulutus                         Diaarinumero 235/2023

Asia                                   Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintovirastonpäätöksestä 14.2.2023 nro 29/2023 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee pohjaveden pinnan alentamista kallioluolaston rakentamisen ajaksi ja valmistelulupaa, Vantaa.

Asianosaiset                  yksityinen henkilö

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa                     2.5.2023 – 30.5.2023

 

Ilmoitettu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.