Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4

Julkaisu poistuu verkosta 4.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 6.10.2021 § 287 hyväksynyt Haagan, Lassilan tonttien 29174/7 ja 8, 29186/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12670, Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4, dnro HEL 2020-002017.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 7.2.2022, § 114, määrätä Laurinmäenkuja 3:n sekä Sentnerikuja 2 ja 4:n asemakaavan muutoksen nro 12670 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta tontteja 29174/7 ja 8 (Sentnerikuja 2 ja 4), joihin valitukset eivät kohdistuneet.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 10.10.2022 kaupunginvaltuuston päätöksen korttelia 29174 koskevilta osin.

Helsingin kaupunki valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 2.10.2023 kumonnut ja poistanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen.

Tällä kuulutuksella asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12670 tulee kokonaisuudessaan voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12670(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12670(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 5.10.2023