Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Päiväkoti Tuulin ympäristö

Julkaisu poistuu verkosta 15.8.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2023, § 167, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Haaga, Pikku Huopalahti, tontti 29250/1 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12804, Päiväkoti Tuulin ympäristö. Dnro HEL 2020-009820.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12804(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12804(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 16.8.2023