Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Steniuksenkentän alue

Julkaisu poistuu verkosta 9.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2022, § 191, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29004/1, osa korttelia 29095, tontti 29096/8 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12697, Steniuksenkentän alue, dnro HEL 2019-011024.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 1.9.2023 eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12697(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12697(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 10.10.2023