Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Ultramariinikuja 2 ja 4

Julkaisu poistuu verkosta 2.8.2024 0:00.

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Ultramariinikuja 2 ja 4

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023, § 126, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Kuninkaantammi, tontteja 33389/1, 2 ja 3, piirustus nro 12789, Ultramariinikuja 2 ja 4. Dnro HEL 2020-001797.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12789(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12789(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 3.8.2023