Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Vellikellontie 4

Julkaisu poistuu verkosta 14.5.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 13.3.2024, § 62, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Malminkartano, tontti 33245/4 sekä katualueet, piirustus nro 12845, Vellikellontie 4.Dnro HEL 2022-006146.

 

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12845(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12845(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 15.5.2024