Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Toinen linja 10

Julkaisu poistuu verkosta 24.10.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 8.2.2022 § 69 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, tontti 11302/9, piirustus nro 12716, Toinen linja 10. Dnro HEL 2021-001405.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 17.3.2023 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus päätöksellään 19.10.2023 ei ole myöntänyt valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12716(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12716(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 24.10.2023