Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Runeberginkatu 2

Julkaisu poistuu verkosta 26.12.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 21.9.2022, § 223, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, kortteli 4461 sekä katualueiden tason -1.7 yläpuolinen tila, piirustus nro 12700, Runeberginkatu 2. Dnro HEL 2020-011503.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 22.6.2023. Päätöksellään 22.12.2023 korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12700(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12700(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 27.12.2023