Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alue

Julkaisu poistuu verkosta 31.7.2024 0:00.

Kaupunginvaltuuston 7.9.2022, § 216, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Jollas, korttelin 49223 tontit 1, 2 ja 3, korttelin 49224 tontit 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 ja 18, korttelin 49225 tontit 13, 14 ja 15, korttelin 49239 tontit 1, 3, 4, 8 ja 9 korttelin 49240 tontit 4, 5, 6 ja katu-, ja lähivirkistysalueet sekä venesatama, piirustus nro 12709, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alue. Dnro HEL 2020-000530.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12709(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12709(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 20.6.2023. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ei ole haettu valituslupaa.

Helsingissä 31.7.2023