Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Jollaksentie 64

Julkaisu poistuu verkosta 27.11.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022, § 71, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Jollas, lähivirkistysalue, muodostuu uusi kortteli 49264, piirustus nro 12680, Jollaksentie 64, dnro HEL 2020-000365.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 20.4.2023 hylännyt valitukset. Päätöksellään 24.11.2023 korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12680(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12680(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 28.11.2023