Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Nuottaniemen huvilat

Julkaisu poistuu verkosta 17.6.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2024, § 92, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, lähivirkistys- ja vesialueet, muodostuvat uudet korttelit 49345, 49346, 49347, 49348 ja 49465 piirustus nro 12747, Nuottaniemen huvilat. Dnro HEL 2021-009377.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12747(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12747(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 18.6.2024