Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Ruoholahden kansainvälinen koulu

Julkaisu poistuu verkosta 1.8.2024 0:00.

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023, § 125, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Ruoholahti, kortteli 20018, piirustus nro 12798, Ruoholahden kansainvälinen koulu. Dnro HEL 2021-013587.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12798(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12798(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 2.8.2023