Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Ruukinlahdenpuiston länsiosa

Julkaisu poistuu verkosta 22.8.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 22.3.2022, § 178, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Myllykallio, puistoalue, piirustus nro 12689, Ruukinlahdenpuiston länsiosa. Dnro HEL 2020-010181.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 20.6.2023. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta ei ole pyydetty valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12689(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12689(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 22.8.2023