Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Karviaistie 12

Julkaisu poistuu verkosta 9.1.2025 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.11.2023 § 588 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Malmi, Ala-Malmi, tontti 38052/2, piirustus nro 12869, Karviaistie 12. Dnro HEL 2023-003188

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12869(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12869(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 9.1.2024