Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Leankatu 3

Julkaisu poistuu verkosta 21.5.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 18.1.2023, § 13, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, tontti 17089/5, piirustus nro 12782, Leankatu 3. Dnro HEL 2021-010782.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 28.9.2023. Päätöksellään 15.5.2024 korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12782

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12782

 

Helsingissä 22.5.2024