Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Pasilan tornialueen keskiosa

Julkaisu poistuu verkosta 29.11.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 11.10.2023, § 239, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Keski-Pasila, osa korttelia 17147 sekä katu- ja rautatietiealueet, Pasila, Keski-Pasila, katu- ja rautatietiealueet (muodostuu uusi kortteli 17147), piirustus nro 12808, Pasilan tornialueen keskiosa. Dnro HEL 2022-000620.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12808(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12808(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 30.11.2023