Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Pohjois-Pasila, Keski-Pasila, Eteläinen Postipuisto

Julkaisu poistuu verkosta 30.11.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 11.10.2023, § 238, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Pohjois-Pasila, Keski-Pasila, korttelit 17097–17102 ja katu-, puisto- ja rautatiealueet, muodostuvat uudet korttelit 17135–17142, piirustus nro 12565, Eteläinen Postipuisto, HEL 2014-000497.

11.10.2023 § 238 tehdyllä päätöksellä on kaupunginvaltuuston 5.4.2023 § 87 tekemää asemakaavan muutosta täydennetty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n perusteella tekemän oikaisukehotuksen johdosta seuraavasti:

Asemakaavakarttaan kortteleihin 17137 (tontit 2 ja 3) ja 17138 (tontit 1 ja 2) on lisätty merkintä osoittamaan ne julkisivut, joihin kohdistuu asemakaavan meluselvityksen perusteella keskiäänitaso ≥ 65 dB, ja merkintään liittyy seuraava määräys: ”Merkinnän osoittamalla välillä kaikkien asuntojen tulee avautua melulta suojassa olevan sisäpihan suuntaan.”

Kaavaselostusta on päivitetty vastaavasti. Kaavan meluselvitys osoittaa, että kortteleiden sisäpihoilla ja niiden suuntaan avautuvilla julkisivuilla alitetaan melutason ohjearvot ulkona.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12565(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12565(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 4.12.2023