Voimaan tullut asemakaava: Pukinmäki, Säterinportti 3, Säterintie 7–9, Madetojankuja 1 ja Karhusuontie 12

Julkaisu poistuu verkosta 26.9.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 15.6.2022, § 177, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pukinmäki, tontti 37022/8, tontit 37044/2 ja 3 sekä autopaikkojen korttelialue, tontti 37057/4 ja katualue, piirustus nro 12706, Säterinportti 3, Säterintie 7–9, Madetojankuja 1 ja Karhusuontie 12. Dnro HEL 2019-001734.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 22.8.2023 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12706(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12706(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 27.9.2023