Voimaan tullut asemakaava: Ruskeasuo, Huopalahdenportti

Julkaisu poistuu verkosta 23.8.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 19.1.2022, § 14, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo, tontit 16742/2, 7 ja 8 sekä katu-, puisto- ja suojaviheralueet, muodostuvat uudet korttelit 16749–16754, piirustus nro 12591, Huopalahdenportti, dnro HEL 2013–013706.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 4.11.2022. Päätöksellään 18.8.2023 korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12591(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12591(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 24.8.2023