Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Sörnäistenranta

Julkaisu poistuu verkosta 16.4.2025 23:50.

Kaupunginvaltuuston 14.2.2024, § 35, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Sörnäinen, Hanasaari, osa kortteleista 10402–10404 ja 10755 sekä puisto-, vesi- ja katualueet, Sörnäinen, Vilhonvuori, Hanasaari, kortteli 10574 sekä puisto-, vesi- ja katualueet ja venesatama, (muodostuvat uudet korttelit 10400–10404 ja 10755), piirustus nro 12835, Sörnäistenranta.Dnro HEL 2018-009468.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12835(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12835(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 17.4.2024