Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alue

Julkaisu poistuu verkosta 17.6.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2024, § 91, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, kortteli 45056, korttelin 45063 tontti 3, kortteli 45069 sekä katu-, pysäköinti - ja puistoalueet, piirustus nro 12836, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alue. Dnro HEL 2021-012074.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12836(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12836(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 18.6.2024