Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus

Julkaisu poistuu verkosta 28.5.2025 23:59.

Kaupunginvaltuuston 27.3.2024, § 73, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, korttelit 45161–45163 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12866, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus. Dnro HEL 2022-000760.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12866(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12866(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 29.5.2024