Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Roihupelto, Laippatie 4

Julkaisu poistuu verkosta 5.2.2025 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.12.2023 § 675 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Vartiokylä, Roihupelto, kortteli 45198, piirustus nro 12846, Laippatie 4. Dnro HEL 2022-013133.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12846(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12846(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 5.2.2024