Voimaan tullut asemakaava: Viikki, Viikinrannan energiakortteli

Julkaisu poistuu verkosta 5.11.2024 23:59.

Kaupunginvaltuuston 26.4.2023, § 99, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Viikki, Viikinranta, osa korttelin 36003 tonttia 13 ja puisto- ja katualue (muodostuu uusi kortteli 36283), piirustus nro 12806, Viikinrannan energiakortteli. Dnro HEL 2021-005277.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus päätti 1.11.2023 asian raukeamisesta valittajan peruutettua hakemuksensa.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12806(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12806(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 6.11.2023