Yleistiedoksianto U-käännöksen kieltäminen Eliel Saarisen tiellä Vihdintien rinnakkaiskadun risteyksessä

Julkaisu poistuu verkosta 29.7.2024 16:00.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on hyväksynyt päätöksen 20.6.2024 § 80 HEL 2024-008692

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 29.7.2024 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Kuulutuksen julkaisupäivä 20.6.2024

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30/henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala