Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös meluilmoituksesta Kontulantie 20, Kontula

Julkaisu poistuu verkosta 25.7.2024 16:00.

Ympäristöseuranta- ja -valvonta yksikön johtavan ympäristötarkastajan päätös 

§ 51HEL 2024-007527. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 18.6.2024

Valitusaika päättyy 25.7.2024 klo 16:00

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 18.6.-25.7.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut