Asiakirjat: Hallintojohtaja

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Hallintojohtaja

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.

Valitse vuosi