Helsinki-lisä-suunnittelija

Keskushallinto
Työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet
Viranhaltijat

Tällä sivulla

Uusimmat päätökset

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.