Johtava sosiaalityöntekijä 1

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus Vammaistyö Vammaisten sosiaalityö Vammaisten sosiaalityön lännen ja pohjoisen toimipiste Johtava sosiaalityöntekijä 1
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu