Johtava sosiaalityöntekijä 2

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus Vammaistyö Vammaisten sosiaalityö Vammaisten sosiaalityön lännen ja pohjoisen toimipiste Johtava sosiaalityöntekijä 2
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu